ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN

trungtambatdongsan.com.vn chân thành cám ơn các bạn đã quan tâm và có mong muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Trước khi bắt đầu sử dụng các dịch vụ trên website, xin vui lòng đọc cẩn thận và ghi nhớ Điều Khoản Thoả Thuận này. Việc sử dụng hoặc truy cập vào website trungtambatdongsan.com.vn sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc vào Điều Khoản Thoả Thuận.
Điều Khoản Thoả Thuận truy cập website trungtambatdongsan.com.vn được ký kết bởi và giữa trungtambatdongsan.com.vn với bất kỳ một cá nhân tổ chức hoặc một thực thể nào khác, những người truy cập hoặc sử dụng website trungtambatdongsan.com.vn (được gọi chung là "Người sử dụng” hoặc "Bạn").


1. Trách nhiệm và hạn chế đối với người sử dụng
1.1. Trách nhiệm của người sử dụng
Bạn đồng ý chỉ truy cập và dùng website trungtambatdongsan.com.vn với các mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với:

  • Việc bạn sử dụng website trungtambatdongsan.com.vn, kể cả vùng tương tác bất kỳ.
  • Việc sử dụng mạng hay dịch vụ nào khác có kết nối tới website trungtambatdongsan.com.vn
  • Phương tiện liên lạc mà nhờ đó, bạn nối máy tính, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị khác của bạn tới website trungtambatdongsan.com.vn

1.2. Trách nhiệm của thành viên 

  • Hàng bán của thành viên trên trungtambatdongsan.com.vn phải được kiểm định, đúng nhu cầu, đúng thông tin và đúng quyền hạng từ đơn vị là chủ quản của bất động sản hoặc liên quan
  • Phải rõ ràng về mặt pháp lý cũng như độ tin cậy của những tin đăng trên trungtambatdongsan.com.vn. Nếu có hành vi lừa đảo khách hàng, cá nhân thành viên đăng tin dựa theo dữ liệu chuyển về trungtambatdongsan.com.vn . Thì cá nhân, tập thể cung cấp thông tin và có hành động đăng tin phải phải chịu toàn bộ trách nhiệm với pháp luật việc này không liên quan đến quyền hạng và nghĩa vụ của website trungtambatdongsan.com.vn

2. Các vùng tương tác
Bạn thừa nhận, website trungtambatdongsan.com.vn có thể chứa các vùng tương tác khác nhau. Những vùng tương tác này cho phép phản hồi tới website website trungtambatdongsan.com.vn và tương tác thời gian thực giữa những người sử dụng. Bạn cũng hiểu rằng, website trungtambatdongsan.com.vn không kiểm soát các thông báo, thông tin hoặc các tập tin được phân phối tới các vùng tương tác như vậy và rằng, website trungtambatdongsan.com.vn có thể cho bạn và những người sử dụng khác khả năng tạo và quản lý một vùng tương tác.
Website trungtambatdongsan.com.vn không chịu trách nhiệm với việc sàng lọc, lập chính sách, hiệu chỉnh, duyệt hoặc giám sát nội dung bất kỳ trong một vùng tương tác. Mặc dù vậy, bạn cũng đồng ý rằng website trungtambatdongsan.com.vn có quyền giám sát mọi vùng tương tác, đôi lúc để lộ thông tin nào đó nếu cần thiết theo yêu cầu luật pháp, hoặc yêu cầu khác của chính phủ đối với hoạt động của vùng tương tác, hoặc để tự bảo vệ mình hay những người sử dụng khác. Nếu được thông báo nội dung dẫn ra không phù hợp với bản Thỏa thuận này, website trungtambatdongsan.com.vn có thể thận trọng điều tra và xác định để loại bỏ, hoặc yêu cầu người sử dụng bỏ nội dung đó. Website trungtambatdongsan.com.vn giữ quyền cấm các hành động, truyền đạt tin tức hoặc nội dung trong phạm vi vùng tương tác, hoặc soạn thảo, từ chối gửi, hoặc loại bỏ nội dung bất kỳ, toàn thể hay từng phần mà với đặc quyền của mình, chúng tôi cho rằng:

  • Vi phạm các điều khoản tiêu chuẩn lúc đó của bản Thỏa thuận này hoặc chuẩn bất kỳ khác nằm trong chính sách của  trungtambatdongsan.com.vn vẫn còn hiệu lực vào lúc đó;
  • Bất lợi với các quyền của mọi người sử dụng, của website trungtambatdongsan.com.vn hoặc các nhóm thứ ba khác;
  • Vi phạm luật hiện hành;
  • Vi phạm những điều không hay khác.

3. Chấm dứt
Quyền duy nhất của bạn khi không thỏa mãn với mọi chính sách, nguyên tắc chỉ đạo hay hành động thực tiễn của website trungtambatdongsan.com.vn trong điều hành trang web, hoặc mọi thay đổi về nội dung là dừng sự truy cập tới website trungtambatdongsan.com.vn Website trungtambatdongsan.com.vn có thể chấm dứt hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của bạn đến tất cả hay phần bất kỳ của website trungtambatdongsan.com.vn mà không thông báo với các hành động khi trungtambatdongsan.com.vn tin là vi phạm Điều Khoản Thoả Thuận này hoặc vi phạm mọi chính sách hay nguyên tắc chỉ đạo mà website trungtambatdongsan.com.vn đã đưa ra, hoặc với các hành động khác mà chúng tôi tin là có hại đến website trungtambatdongsan.com.vn và những người sử dụng khác.
Website trungtambatdongsan.com.vn với đặc quyền riêng có thể đình chỉ sự hoạt động của nó và chấm dứt Điều Khoản Thoả Thuận này mà không thông báo vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào theo đặc quyền của mình. Trong trường hợp chấm dứt, bạn không còn được phép truy cập đến website trungtambatdongsan.com.vn nữa, kể cả các vùng tương tác và các hạn chế của bạn về nội dung được tải xuống từ trungtambatdongsan.com.vn, cũng như những từ chối về quyền lợi và các giới hạn về các trách nhiệm pháp lý được nêu ra trong thỏa thuận này, vẫn còn giá trị.


4. Các vấn đề khác
Điều Khoản Thoả Thuận này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa website trungtambatdongsan.com.vn và bạn, và thay thế mọi thoả thuận trước đây về chủ đề này. Website trungtambatdongsan.com.vn có thể xét lại Điều Khoản Thoả Thuận này hoặc mọi chính sách khác vào bất cứ lúc nào và đôi khi, sự xem xét lại này sẽ có hiệu lực trong 2 ngày nhờ gửi thông báo về sự xem xét lại đó ở nơi dễ thấy trên website trungtambatdongsan.com.vn.

Bạn đồng ý xem xét lại Điều Khoản Thoả Thuận này định kỳ để hiểu về những điều đã được sửa lại đó. Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi này, bạn phải thôi truy cập tới website trungtambatdongsan.com.vn. Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng website trungtambatdongsan.com.vn sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được coi chắc chắn là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy.
Xin cám ơn bạn đã dành thời gian đọc bản Thỏa Thuận này và xác định rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý  các điều khoản trước khi quyết định đưa và đăng thông tin sản phẩm lên website trungtambatdongsan.com.vn

BỘ LỌC Đóng lại
Khu vực