Khu đô thị mới

Khu Dân cư Thủ Thiêm Villa

Khu Dân cư Thủ Thiêm Villa
Địa chỉ : Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh
Giá từ : Thỏa thuận
Chủ đầu tư
Diện tích : Không xác định
Tiến độ Đã triển khai

Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi

Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi
Địa chỉ : Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh
Giá từ : Thỏa thuận
Chủ đầu tư
Diện tích : Không xác định
Tiến độ Đã triển khai

Ventura

Ventura
Địa chỉ : Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
Giá từ : Thỏa thuận
Chủ đầu tư
Diện tích : Không xác định
Tiến độ Đã triển khai

Khu dân cư Cát Lái Invesco

Khu dân cư Cát Lái Invesco
Địa chỉ : Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
Giá từ : Thỏa thuận
Chủ đầu tư
Diện tích : Không xác định
Tiến độ Đã triển khai

Phố Đông Village

Phố Đông Village
Địa chỉ : Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
Giá từ : Thỏa thuận
Chủ đầu tư
Diện tích : Không xác định
Tiến độ Đã triển khai

Khu dân cư Ninh Giang

Khu dân cư Ninh Giang
Địa chỉ : Phường Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
Giá từ : Thỏa thuận
Chủ đầu tư
Diện tích : Không xác định
Tiến độ Đã triển khai

Khu đô thị Cát Lái

Khu đô thị Cát Lái
Địa chỉ : Đường Đồng Văn Cống, Phường Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
Giá từ : Thỏa thuận
Chủ đầu tư
Diện tích : Không xác định
Tiến độ Đã triển khai

Marina Bay Thủ Thiêm

Marina Bay Thủ Thiêm
Địa chỉ : Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Lợi Đông, quận 2, Tp.HCM
Giá từ : Thỏa thuận
Chủ đầu tư
Diện tích : Không xác định
Tiến độ Đã triển khai

Đại Quang Minh

Đại Quang Minh
Địa chỉ : Số 10 Mai Chí Thọ, An Lợi Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh
Giá từ : Thỏa thuận
Chủ đầu tư
Diện tích : Không xác định
Tiến độ Đã triển khai

An Phú - An Khánh

An Phú - An Khánh
Địa chỉ : Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh
Giá từ : Thỏa thuận
Chủ đầu tư
Diện tích : Không xác định
Tiến độ Đã triển khai